ETT FRISTÅENDE KALLFÖRRÅD (FRIGGEBOD) på 11 m2
                                                        -    utan bygglov    -

 

  Har byggt ett fristående förråd utan bygglov (Friggebod). Letade förgäves på Internet efter någon användbar ritning men hittade ingenting.
Antigen kunde man beställa och köpa ritningar utan att man visste var det var för sorts förråd eller så var det reklam för färdiga förråd från
någon av många tillverkare.
   Har i samråd med bekanta (vissa har redan byggt något liknande, vissa var även erfarna snickare) gjort själv ritningar och byggt förråd som
är i dagsläget färdigt till c:a 85 %.
   Har för avsikt att på den sidan offentliggöra mina ritningar, foto, kostnader och erfarenheter för att, förhoppningsvis, hjälpa bröder som
också har för avsikt att påbörja liknande projekt.
  
Denna sida är för närvarande i sin linda och kommer successivt, i mån av tid och tålamod, att växa och bli mycket mer komplett.

 

 

 Ritningar i PDF-format
Drawings in PDF format

 
 Ritningar i GIF-format
Drawings in GIF format
 
 Bilder
Photos